พระพุทธเจ้า ตอนแรก พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 1

0
8,269 views

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 1 วันที่ 7 มีนาคม 2558  พระพุทธเจ้า : มหาศาสดาโลก ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ 10 โมง ช่อง 1 เวิร์คพอยท์

“พระเจ้าสุทโธทนะ” กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ เป็นพระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ อยากมีทายาทมาก จึงทำทุกวิถีทางเพื่อให้พระมเหสีมีประสูติกาล เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติ ก็ทรงมุ่งหวังให้พระโอรสได้เป็นมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ จึงให้เจ้าชายร่ำเรียนวิชาการรบ กวาดต้อนคนเจ็บคนแก่ออกจากเมือง เพื่อสร้างปราสาท 3 ฤดู ให้เจ้าชายมีแต่ความสุข ไม่พบเจอความทุกข์ใดๆ ทว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องทรงโทมนัส เมื่อเจ้าชายหนีออกผนวชจนได้ และทรงรู้สึกอัปยศ อดสู เมื่อคิดว่าการบิณฑบาตของพระพุทธเจ้า คือ การขอทาน แต่เมื่อพระเจ้าสุทโธทนะได้ทรงสดับรับฟังพระธรรมเทศนา ก็ทรงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา บรรลุพระโสดาบัน ประกาศตัวเป็นอุบาสก ก่อนจะบรรลุพระอรหัตผลนิพพาน ในกาลต่อมา

อย่าลืมกด like พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก เพื่อรับชมก่อนใครน๊าจ๊ะพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก

คลิป พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก 07 มีนาคม 2558 ตอนที่ 1

ข้อมูลอ้างอิง:พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 1 วันที่ 7 มีนาคม 2558

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก7มีนาคม2558