ปิดเมนู
หน้าแรก

ซีเกมส์ 29 ส.ค. 60 ตารางถ่ายทอดสดซีเกมส์ 2017 วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ตาราง ถ่ายทอดสด นักกีฬาไทย

เปิดอ่าน 34 views

โปรแกรมซีเกมส์ 2017 วันนี้ 29 สิงหาคม 2560 *ช่อง สทท. 11 ถ่ายทอดสด เริ่มเวลา 09.00-12.00 น. *ช่อง 3 ถ่ายทอดสด เริ่มเวลา 13.00-18.00 น.

อย่าลืมกด like ซีเกมส์ 2017 แข่ง 38 กีฬา ชิง 405 เหรียญทอง เพื่อรับชมก่อนใครน๊าจ๊ะ

โปรแกรมถ่ายทอดสดซีเกมส์ วันที่ 29 สิงหาคม 2560

ช่อง สทท. 11ถ่ายทอดสด เริ่มเวลา 09.00 น.

Live 29 สิงหาคม 2560 

สรุปเหรียญ ซีเกมส์ 2017 29/08/60 23.00 น.

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2017

ทอง เงิน ทองแดง รวม
1  มาเลเซีย 134 88 83 305
2  ไทย 69 85 86 240
3  เวียดนาม 58 50 59 167
4  สิงคโปร์ 56 52 71 179
5  อินโดนีเซีย 38 62 84 184
6  ฟิลิปปินส์ 24 31 63 118
7  เมียนม่าร์ 7 9 20 36
8  กัมพูชา 3 2 12 17
9  ลาว 2 3 20 25
10  บรูไน 0 5 8 13
11  ติมอร์-เลสเต 0 0 3 3
Total 391 387 509 1287

ตารางถ่ายทอดสดซีเกมส์ 2017 วันที่ 29 สิงหาคม 2560

07.30 น. เทควันโด ชิง 4 เหรียญทอง
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 58 กิโลกรัม ชาย รอบแรก
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 63 กิโลกรัม ชาย รอบแรก
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 49 กิโลกรัม หญิง รอบแรก
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 73 กิโลกรัม หญิง รอบแรก
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 58 กิโลกรัม ชาย รอบ 8 คน
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 63 กิโลกรัม ชาย รอบ 8 คน
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 49 กิโลกรัม หญิง รอบ 8 คน
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 73 กิโลกรัม หญิง รอบ 8 คน

08.00 น. สกีนํ้า / เวคบอร์ด 6 เหรียญทอง
สกีนํ้า / เวคบอร์ด สลาลม หญิง รอบชิงชนะเลิศ
สกีนํ้า / เวคบอร์ด สลาลม ชาย รอบชิงชนะเลิศ
สกีนํ้า / เวคบอร์ด กระโดด หญิง รอบชิงชนะเลิศ
สกีนํ้า / เวคบอร์ด กระโดด ชาย รอบชิงชนะเลิศ
สกีนํ้า / เวคบอร์ด ทริค หญิง รอบชิงชนะเลิศ
สกีนํ้า / เวคบอร์ด ทริค ชาย  รอบชิงชนะเลิศ

08.00 น. ยกนํ้าหนัก ชิง 2 เหรียญทอง
ยกนํ้าหนัก ชาย 69 กิโลกรัม
ยกนํ้าหนัก ชาย 77 กิโลกรัม

09.00 น. คริกเก็ต ชิง 1 เหรียญทอง
คริกเก็ต ทีมชาย รอบชิงที่ 3
คริกเก็ต ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ

09.00 น. ปันจักสีลัต ชิง 16 เหรียญทอง
ปันจักสีลัต คลาส A (พูตรา) และ คลาส A (พูตรี) ชาย-หญิง รอบชิงชนะเลิศ
ปันจักสีลัต คลาส B (พูตรา) และ คลาส B (พูตรี) ชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
ปันจักสีลัต คลาส C (พูตรา) และ คลาส D (พูตรี) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
ปันจักสีลัต คลาส D (พูตรา) และ คลาส E (พูตรี) ชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
ปันจักสีลัต คลาส E (พูตรา) และ คลาส F (พูตรี) ชาย-หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
ปันจักสีลัต คลาส G (พูตรา) และ คลาส H (พูตรี) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
ปันจักสีลัต คลาส I (พูตรา) และ คลาส J (พูตรี) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
ปันจักสีลัต ประเภททีมพูตรา ชาย รอบชิงชนะเลิศ
ปันจักสีลัต ประเภททีมพูตรา หญิง รอบชิงชนะเลิศ

09.30 น. เรือใบ ชิง 5 เหรียญทอง
เรือใบ ชายเดี่ยว ประเภท  Laser Standard เดี่ยว 1 มือ รอบชิงชนะเลิศ
เรือใบ ชายเดี่ยว ประเภท  Laser  Radial เดี่ยว 1 มือ รอบชิงชนะเลิศ
เรือใบ หญิงเดี่ยว ประเภท  Laser  Radial เดี่ยว 1 มือ รอบชิงชนะเลิศ
เรือใบ ชายเดี่ยว ประเภท  Optimist(U16) เดี่ยว 1 มือ รอบชิงชนะเลิศ
เรือใบ หญิงเดี่ยว ประเภท  Optimist(U16) เดี่ยว 1 มือ รอบชิงชนะเลิศ

11.00 น. มวยไทย ชิง 5 เหรียญทอง 
มวยไทย 51-54 กิโลกรัม ชาย รอบชิงชนะเลิศ
มวยไทย 54-57 กิโลกรัม ชาย รอบชิงชนะเลิศ
มวยไทย 60-63.5 กิโลกรัม ชาย รอบชิงชนะเลิศ
มวยไทย 63.5-67 กิโลกรัม ชาย รอบชิงชนะเลิศ
มวยไทย 67-71 กิโลกรัม ชาย รอบชิงชนะเลิศ

12.00 น. แบดมินตัน ชิง 5 เหรียญทอง
แบดมินตัน หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
แบดมินตัน ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
แบดมินตัน ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ
แบดมินตัน หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ
แบดมินตัน คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ

12.50 น. ไอซ์สเก็ต ประเภทสปีดสเก็ต  ชิง 2 เหรียญทอง
ไอซ์สเก็ต ประเภทสปีดสเก็ต หญิง 500 เมตร ฮีธ 1-2
ไอซ์สเก็ต ประเภทสปีดสเก็ต ชาย 500 เมตร ฮีธ 1-2
ไอซ์สเก็ต ประเภทสปีดสเก็ต หญิง 500 เมตร ไฟนอล A-B
ไอซ์สเก็ต ประเภทสปีดสเก็ต ชาย 500 เมตร ไฟนอล A-B

13.00 น. จักรยาน ประเภทลู่ ชิง 5 เหรียญทอง
จักรยาน ประเภทลู่ ทีมชาย รอบควอลิฟาย
จักรยาน ประเภทลู่ 500 เมตร ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
จักรยาน ประเภทลู่ ทีมชาย กิโลเมตร รอบชิงชนะเลิศ
จักรยาน ประเภทลู่ เคริน ทีมหญิง รอบแรก
จักรยาน ประเภทลู่ ทีมชาย รอบชิงที่ 3
จักรยาน ประเภทลู่ ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
จักรยาน ประเภทลู่ เคริน ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
จักรยาน ประเภทลู่ เคริน ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ

13.00 น.  เทควันโด ชิง 4 เหรียญทอง
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 58 กิโลกรัม ชาย รอบรองชนะเลิศ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 63 กิโลกรัม ชาย รอบรองชนะเลิศ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 49 กิโลกรัม หญิง รอบรองชนะเลิศ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 73 กิโลกรัม หญิง รอบรองชนะเลิศ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 58 กิโลกรัม ชาย รอบชิงชนะเลิศ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 63 กิโลกรัม ชาย รอบชิงชนะเลิศ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 49 กิโลกรัม หญิง รอบชิงชนะเลิศ
เทควันโด ประเภทเคียวรูกิ ตํ่ากว่า 73 กิโลกรัม หญิง รอบชิงชนะเลิศ

15.00 น.   ขี่ม้าโปโล ชิง 1 เหรียญทอง
ขี่ม้าโปโล ชิงชนะเลิศ

16.00 น. กระโดดนํ้า ชิง 3 เหรียญทอง
กระโดดนํ้า หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ
กระโดดนํ้า ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ
กระโดดนํ้า แพล็ตฟอร์ม 10 เมตร ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ

17.00 น. สควอช ชิง 2 เหรียญทอง
สควอช ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
สควอช ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ

17.30 น. ฮอกกี้ ชิง 1 เหรียญทอง
ฮอกกี้ ทีมชายรอบชิงชนะเลิศ

19.45 น.   ฟุตบอลชาย ชิง 1 เหรียญทอง ฟุตบอลชาย รอบชิงชนะเลิศ ไทย พบ มาเลเซีย

 

โปรแกรมการแข่งขัน ศึกฟุตบอล มหกรรมกีฬาอาเซียน หรือ ซีเกมส์ 2017 ครั้งที่ 29 ที่ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 14-30 สิงหาคม ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนัดแรกทีมชาติไทย พบกับ อินโดนีเซีย ที่สนาม ชาห์ อลัม ในวันที่ 28 สิงหาคม เวลา 15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยทัพช้างศึก ซึ่งเป็นแชมป์เก่าในรายการนี้เมื่อสองปีก่อนถูกจับให้มาอยู่กลุ่ม บี ร่วมกับ เวียดนาม, อินโดนีเซีย, กัมพูชา, ฟิลิปปินส์ และ ติมอร์เลสเต้

 

 

 

ซีเกมส์ 2017 ครั้งที่ 29 ที่ประทศมาเลเซีย หรือ กัวลาลัมเปอร์เกมส์ 2017 ระหว่างวันที่ 19-30 สิงหาคม 2560 โดยในครั้งนี้ จะมีจัดแข่งขัน 38 ชนิดกีฬา ชิงชัย 405 เหรียญทอง แบ่งเป็นประเภทกีฬาดังนี้

1 ว่ายน้ำ
2 ยิงธนู
3 กรีฑา
4 แบดมินตัน
5 บาสเกตบอล
6 บิลเลียด-สนุ้กเกอร์
7 โบว์ลิ่ง
8 มวยสากล
9 คริกเกต
10 จักรยาน
11 ขี่ม้า-ขี่ม้าโปโล
12 ฟันดาบ
13 ฟุตบอล-ฟุตซอล
14 กอล์ฟ
15 ยิมนาสติก
16 ฮอกกี้
17 ฮอกกี้น้ำแข็ง
18 สเกตน้ำแข็ง
19 ยูโด
20 คาราเต้
21 ลอนโบว์ล
22 มวย (มวยไทย)
23 เนตบอล
24 ปันจักสีลัต
25 เปตอง
26 รักบี้ฟุตบอล
27 เรือใบ-วินด์เซิร์ฟ
28 เซปักตะกร้อ-ชินหลง
29 ยิงปืน-ยิงเป้าบิน
30 สควอช
31 เทเบิลเทนนิส
32 เทควันโด
33 เทนนิส
34 ไตรกีฬา
35 วอลเลย์บอล
36 สกีน้ำ
37 ยกน้ำหนัก
38 วูซู.

 

 

 

 

 

 

.

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ซีเกมส์ 29 ส.ค. 60 ตารางถ่ายทอดสดซีเกมส์ 2017 วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ตาราง ถ่ายทอดสด นักกีฬาไทย