ปิดเมนู
หน้าแรก

ซีรี่ส์ พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก EP.1 - END

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 1 วันที่

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ 1 วันที่ 7 มีนาคม 2558  พระพุทธเจ้า : มหาศาสดาโลก ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ 10 โมง ช่อง 1 เวิร์คพอยท์ “พระเจ้าสุทโธทนะ” กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ เป็นพระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ อยากมีทายาทมาก จึงทำทุกวิถีทางเพื่อให้พระมเหสีมีประสูติกาล เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติ ก็ทรงมุ่งหวังให้พระโอรสได้เป็นมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ จึงให้เจ้าชายร่ำเรียนวิชาการรบ กวาดต้อนคนเจ็บคนแก่ออกจากเมือง เพื่อสร้างปราสาท

8,217 views

พระพุทธเจ้า(ตอนที่8) 29 มีนาคม 2558 พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก

 ดู พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 29 มี.ค.58 ย้อนหลัง ล่าสุด ถัดไป 22 28 29 มีนาคม 2558 วันนี้ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก29มีนาคม2558  พบกับ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ย้อนหลัง ล่าสุด ทางช่อง 1  Workpiont tv เวลา.10.00/20.30 น. ไฺฮไลท์ :พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 29/3/58 เจ้าชายสิทธัตถะทรงโมโหเรื่องที่มีเสนาอามาตมาคอยขัดขว้างแนวคิดในการปกครองของพระองค์จนถึงขั้นเกือบลงไม้ลงมือท่ามกลางสายตาของพระบิดาและพระมารดา รายละเอียด :พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก

6,030 views

พระพุทธเจ้า(ตอนที่7) 3 ธันวาคม 2559 พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก

ดู พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 3 ธ.ค.59 ย้อนหลัง ล่าสุด ถัดไป 3 4 10 11 17 18 24 25 ธันวาคม 2559 วันนี้ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก28มีนาคม2558  พบกับ พระพุทะเจ้ามหาศาสดาโลก ย้อนหลัง ล่าสุด เวลา 11.00 น. ทางช่อง ทรูโฟร์ยู 24 ไฺฮไลท์

6,343 views

พระพุทธเจ้า(ตอนที่16) 26 เมษายน 2558 พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก

ดู พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 26 เม.ย.58 ย้อนหลัง ล่าสุด ถัดไป 26เมษายน 2558 วันนี้ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก26เมษายน2558 พบกับ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ย้อนหลัง ล่าสุด ทางช่อง 1 Workpiont tv เวลา.10.00/20.30 น. ไฺฮไลท์ :พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 26/4/58 เจ้าชายสิทธัตถะ จะทำอย่างไร เมื่อ สงคราม กำลังจะเกิดขึ้น และ

2,547 views

พระพุทธเจ้า(ตอนที่17) 2 พฤษภาคม 2558 พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก

ดู พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 2 พ.ค.58 ความขัดแย้งของ ศากยะวงศ์ ย้อนหลัง ล่าสุด ถัดไป 3 พฤษภาคม 2558 วันนี้ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก2พฤษภาคม2558 พบกับ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ย้อนหลัง ล่าสุด ทางช่อง 1 Workpiont tv เวลา.10.00/20.30 น. ไฺฮไลท์ :พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 2/5/58 เจ้าชายสิทธัตถะเจอกับอุปสรรคใหม่ เมื่อ ชัยชนะจากการทำสงคราม

2,650 views

พระพุทธเจ้า(ตอนที่18) 3 พฤษภาคม 2558 พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก

ดู พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 3 พ.ค.58 ราชาโธโตทนะ อา เจ้าช้ายสิทธัตถะ วางแผนร้าย ยุยงให้ราชวงศ์เกิดการแตกหัก เลือกราชาใหม่ ย้อนหลัง ล่าสุด ถัดไป 9 10 3 พฤษภาคม 2558 วันนี้ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก3พฤษภาคม2558 พบกับ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ย้อนหลัง ล่าสุด ทางช่อง 1 Workpiont tv เวลา.10.00/20.30 น.

3,318 views

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก EP.13 พระพุทธเจ้า(ตอนที่13) 18 เมษายน

ดู พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 18 เม.ย.58 ย้อนหลัง ล่าสุด ถัดไป 19 18 เมษายน 2558 วันนี้ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกวันที่18เมษายน2558 พบกับ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ย้อนหลัง ล่าสุด ทางช่อง 1 Workpiont tv เวลา.10.00/20.30 น. ไฺฮไลท์ :พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 18/04/58 บททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ ของเจ้าชาย เจ้าชายสิทธัตถะ เรียนรู้เรื่อง

2,511 views

พระพุทธเจ้า(ตอนที่15) 25 เมษายน 2558 พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก

ดู พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 25 เม.ย.58 ย้อนหลัง ล่าสุด ถัดไป 26 25 เมษายน 2558 วันนี้ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก25เมษายน2558 พบกับ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ย้อนหลัง ล่าสุด ทางช่อง 1 Workpiont tv เวลา.10.00/20.30 น. ไฺฮไลท์ :พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 25/4/58 เจ้าชายสิทธัตถะ จะทำอย่างไร เมื่อ สงคราม

2,714 views

พระพุทธเจ้า ตอนที่6 22 มีนาคม 2558

ดู พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 22 มี.ค.58 ย้อนหลัง ล่าสุด ถัดไป 15 21 22 28 29 มีนาคม 2558 วันนี้ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก22มีนาคม2558 พบกับ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ย้อนหลัง ล่าสุด ทางช่อง 1 Workpionttv เวลา.10.00/20.30 น. ไฺฮไลท์ :พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 22/3/58 เจ้าชายสิทธัตถะทรงทดลองวิชาที่ได้ร่ำเรียนมา รายละเอียด

8,553 views

พระพุทธเจ้า ตอนที่5 21 มีนาคม 2558

ดู พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก 21 มี.ค.58 ย้อนหลัง ล่าสุด ถัดไป 14 15 21 22 มีนาคม 2558 วันนี้ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก21มีนาคม2558  พบกับ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ย้อนหลัง ล่าสุด ทางช่อง 1 Workpionttv เสาร์-อาทิตย์ ช่วงเช้า 10.00 น. ช่วงค่ำ 20.30 น.

8,472 views

พระพุทธเจ้า(ตอนที่10) 5 เมษษยน 2558

ดู พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 5 เม.ย.58 ย้อนหลัง ล่าสุด ถัดไป 4 5 เมษายน 2558 วันนี้ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก5เมษายน2558  พบกับ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ย้อนหลังล่าสุด ทางช่อง 1 Workpiont tv เวลา.10.00/20.30 น. ไฺฮไลท์ :พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 5/4/58 พระเจ้าสุทโธทนะทรงหาวิธีเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่จะออกบวชของเจ้าชายสิทธัตถะให้หันมาสนใจการครองราชบัลลังค์เหมือนเดิม รายละเอียด :พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 5 เมษายน

2,607 views

พระพุทธเจ้า(ตอนที่9) 4 เมษายน 2558 พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก

ดู พระพุทธเจ้ามหาศสดาโลก 4 เม.ย.58 ย้อนหลัง ล่าสุด ถัดไป 4 5 เมษายน 2558 วันนี้ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก4เมษายน2558  พบกับ พระพุทธเจ้ามหาศสสดาโลก ย้อนหลังล่าสุด ทางช่อง 1 Workpiont tv เวลา.10.00/20.30 น. ไฺฮไลท์ :พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 4/4/58 เจ้าชายสิทธัตถะทรงออกทอดพระเนตตามเมืองต่างๆเพื่อดูความเป็นอยู่ของประชาชนและทรงมองเห็นความทุกข์อยาก เกิดแก่ เจ็บ ตาย ของประชาราชจึงทรงมีแนวคิดที่จะหาทางดับทุกข์ให้กับพวกเหล่านี้โดยการออกบวชแสวงหาทางหลุดพ้นข์

2,623 views