ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา EP.1 - END

ไซอิ๋ว 21 มี.ค. 61 ตอนที่

ไซอิ๋ว 21 มีนาคม 2561 ตอนที่ 24 “ไซอิ๋ว A Chinese Odyssey 2016” ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา 21 มี.ค. 61 เรื่องของการเดินทางไปยังชมพูทวีป เพื่ออัญเชิญคัมภีร์พระพุทธศาสนาของหลวงจีนชื่อ พระถังซำจั๋ง โดยมีสัตว์ 3 ตัวเป็นเพื่อนร่วมทาง คือ เห้งเจีย (ลิง) ตือโป๊ยก่าย (หมู) และซัวเจ๋ง (ปีศาจปลา) ซึ่งระหว่างการเดินทางต้องพบกับการขัดขวางของเหล่าปิศาจมากมาย

14 views

ไซอิ๋ว 20 มี.ค. 61 ตอนที่

ไซอิ๋ว 20 มีนาคม 2561 ตอนที่ 23 “ไซอิ๋ว A Chinese Odyssey 2016” ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา 20 มี.ค. 61 เรื่องของการเดินทางไปยังชมพูทวีป เพื่ออัญเชิญคัมภีร์พระพุทธศาสนาของหลวงจีนชื่อ พระถังซำจั๋ง โดยมีสัตว์ 3 ตัวเป็นเพื่อนร่วมทาง คือ เห้งเจีย (ลิง) ตือโป๊ยก่าย (หมู) และซัวเจ๋ง (ปีศาจปลา) ซึ่งระหว่างการเดินทางต้องพบกับการขัดขวางของเหล่าปิศาจมากมาย

13 views

ไซอิ๋ว 19 มี.ค. 61 ตอนที่

ไซอิ๋ว 19 มีนาคม 2561 ตอนที่ 22 “ไซอิ๋ว A Chinese Odyssey 2016” ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา 19 มี.ค. 61 เรื่องของการเดินทางไปยังชมพูทวีป เพื่ออัญเชิญคัมภีร์พระพุทธศาสนาของหลวงจีนชื่อ พระถังซำจั๋ง โดยมีสัตว์ 3 ตัวเป็นเพื่อนร่วมทาง คือ เห้งเจีย (ลิง) ตือโป๊ยก่าย (หมู) และซัวเจ๋ง (ปีศาจปลา) ซึ่งระหว่างการเดินทางต้องพบกับการขัดขวางของเหล่าปิศาจมากมาย

11 views

ไซอิ๋ว 15 มี.ค. 61 ตอนที่

ไซอิ๋ว 15 มีนาคม 2561 ตอนที่ 20 “ไซอิ๋ว A Chinese Odyssey 2016” ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา 15 มี.ค. 61 เรื่องของการเดินทางไปยังชมพูทวีป เพื่ออัญเชิญคัมภีร์พระพุทธศาสนาของหลวงจีนชื่อ พระถังซำจั๋ง โดยมีสัตว์ 3 ตัวเป็นเพื่อนร่วมทาง คือ เห้งเจีย (ลิง) ตือโป๊ยก่าย (หมู) และซัวเจ๋ง (ปีศาจปลา) ซึ่งระหว่างการเดินทางต้องพบกับการขัดขวางของเหล่าปิศาจมากมาย

18 views

ไซอิ๋ว 14 มี.ค. 61 ตอนที่

ไซอิ๋ว 14 มีนาคม 2561 ตอนที่ 19 “ไซอิ๋ว A Chinese Odyssey 2016” ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา 14 มี.ค. 61 เรื่องของการเดินทางไปยังชมพูทวีป เพื่ออัญเชิญคัมภีร์พระพุทธศาสนาของหลวงจีนชื่อ พระถังซำจั๋ง โดยมีสัตว์ 3 ตัวเป็นเพื่อนร่วมทาง คือ เห้งเจีย (ลิง) ตือโป๊ยก่าย (หมู) และซัวเจ๋ง (ปีศาจปลา) ซึ่งระหว่างการเดินทางต้องพบกับการขัดขวางของเหล่าปิศาจมากมาย

17 views

ไซอิ๋ว 13 มี.ค. 61 ตอนที่

ไซอิ๋ว 13 มีนาคม 2561 ตอนที่ 18 “ไซอิ๋ว A Chinese Odyssey 2016” ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา 13 มี.ค. 61 เรื่องของการเดินทางไปยังชมพูทวีป เพื่ออัญเชิญคัมภีร์พระพุทธศาสนาของหลวงจีนชื่อ พระถังซำจั๋ง โดยมีสัตว์ 3 ตัวเป็นเพื่อนร่วมทาง คือ เห้งเจีย (ลิง) ตือโป๊ยก่าย (หมู) และซัวเจ๋ง (ปีศาจปลา) ซึ่งระหว่างการเดินทางต้องพบกับการขัดขวางของเหล่าปิศาจมากมาย

15 views

ไซอิ๋ว 12 มี.ค. 61 ตอนที่

ไซอิ๋ว 12 มีนาคม 2561 ตอนที่ 17  “ไซอิ๋ว A Chinese Odyssey 2016” ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา 12 มี.ค. 61 เรื่องของการเดินทางไปยังชมพูทวีป เพื่ออัญเชิญคัมภีร์พระพุทธศาสนาของหลวงจีนชื่อ พระถังซำจั๋ง โดยมีสัตว์ 3 ตัวเป็นเพื่อนร่วมทาง คือ เห้งเจีย (ลิง) ตือโป๊ยก่าย (หมู) และซัวเจ๋ง (ปีศาจปลา) ซึ่งระหว่างการเดินทางต้องพบกับการขัดขวางของเหล่าปิศาจมากมาย

17 views

ไซอิ๋ว 9 มี.ค. 61 ตอนที่

ไซอิ๋ว 9 มีนาคม 2561 ตอนที่ 16  “ไซอิ๋ว A Chinese Odyssey 2016” ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา 9 มี.ค. 61 เรื่องของการเดินทางไปยังชมพูทวีป เพื่ออัญเชิญคัมภีร์พระพุทธศาสนาของหลวงจีนชื่อ พระถังซำจั๋ง โดยมีสัตว์ 3 ตัวเป็นเพื่อนร่วมทาง คือ เห้งเจีย (ลิง) ตือโป๊ยก่าย (หมู) และซัวเจ๋ง (ปีศาจปลา) ซึ่งระหว่างการเดินทางต้องพบกับการขัดขวางของเหล่าปิศาจมากมาย

25 views

ไซอิ๋ว 8 มี.ค. 61 ตอนที่

ไซอิ๋ว 24 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 15 เวลา 10.00 – 11.00 น. ช่องเวิร์คพอยท์ 23 “ไซอิ๋ว A Chinese Odyssey 2016” ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา 24 ก.พ. 61 เรื่องของการเดินทางไปยังชมพูทวีป เพื่ออัญเชิญคัมภีร์พระพุทธศาสนาของหลวงจีนชื่อ พระถังซำจั๋ง โดยมีสัตว์ 3 ตัวเป็นเพื่อนร่วมทาง คือ

26 views

ไซอิ๋ว 18 ก.พ. 61 ตอนที่

ไซอิ๋ว 18 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 14 เวลา 10.00 – 11.00 น. ช่องเวิร์คพอยท์ 23 “ไซอิ๋ว A Chinese Odyssey 2016” ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา 18 ก.พ. 61 เรื่องของการเดินทางไปยังชมพูทวีป เพื่ออัญเชิญคัมภีร์พระพุทธศาสนาของหลวงจีนชื่อ พระถังซำจั๋ง โดยมีสัตว์ 3 ตัวเป็นเพื่อนร่วมทาง คือ

23 views

ไซอิ๋ว 17 ก.พ. 61 ตอนที่

ไซอิ๋ว 17 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 13 เวลา 10.00 – 11.00 น. ช่องเวิร์คพอยท์ 23 “ไซอิ๋ว A Chinese Odyssey 2016” ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา 17 ก.พ. 61 เรื่องของการเดินทางไปยังชมพูทวีป เพื่ออัญเชิญคัมภีร์พระพุทธศาสนาของหลวงจีนชื่อ พระถังซำจั๋ง โดยมีสัตว์ 3 ตัวเป็นเพื่อนร่วมทาง คือ

20 views

ไซอิ๋ว 11 ก.พ. 61 ตอนที่

ไซอิ๋ว 11 กุมภาพันธ์ 2561 ตอนที่ 12 เวลา 10.00 – 11.00 น. ช่องเวิร์คพอยท์ 23 “ไซอิ๋ว A Chinese Odyssey 2016” ไซอิ๋ว อภินิหารลิงเทวดา 12 ก.พ. 61 เรื่องของการเดินทางไปยังชมพูทวีป เพื่ออัญเชิญคัมภีร์พระพุทธศาสนาของหลวงจีนชื่อ พระถังซำจั๋ง โดยมีสัตว์ 3 ตัวเป็นเพื่อนร่วมทาง คือ

23 views