Tags : ละครย้อนหลัง ช่อง 23

โปรุส 11 พ.ค. 61

  ซีรี่ส์อินเดีย ศึกสองราชันย์ โปรุส VS อเล็กซานเดอร์มหาราช 11 พฤษภาคม 2561 ตอนที่ 56 #เรื่องย่อ ศึกสองราชันย์ โปรุส และ อเล็กซานเดอร์ ตอนที่ 57(11/5/61) : โปรุสตัดสินใจที่จะฆ่ากษัตริย์ปามานีในพิธีศิวราตรี ที่จะจัดขึ้นต่อหน้าประชาชน เพื่อเผยทาสแท้ของปีศาจร้ายในตัวกษัตริย์ปามานี ด้านราชินีอนุสยาฟื้นคืนสติและหาทางหนีออกจากคุกจนสำเร็จเพื่อมายุติการนองเลือดระหว่างพ่อกับลูก และได้เปิดเผยว่ากษัตริย์ปามานีคือพ่อของเขานั่นเอง ฝั่งอเล็กซานเดอร์ มีราชินีโอลิมเปียผู้เป็นมารดาคอยสนับสนุนเพื่อให้เขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ แต่ในที่สุดกษัตริย์ฟิลิป ได้อภิเษกใหม่กับพระนางคลีโอพัตรา เพื่อมาเป็นราชินีแห่งมาซิโดเนีย ราชินีโอลิมเปียไม่พอพระทัยที่ฟิลิปพยายามหาทายาทใหม่แทนอเล็กซานเดอร์

19 views

โปรุส 10 พ.ค. 61

  ซีรี่ส์อินเดีย ศึกสองราชันย์ โปรุส VS อเล็กซานเดอร์มหาราช 10 พฤษภาคม 2561 ตอนที่ 56 #เรื่องย่อ ศึกสองราชันย์ โปรุส และ อเล็กซานเดอร์ ตอนที่ 56(10/5/61) : โปรุสตัดสินใจที่จะฆ่ากษัตริย์ปามานีในพิธีศิวราตรี ที่จะจัดขึ้นต่อหน้าประชาชน เพื่อเผยทาสแท้ของปีศาจร้ายในตัวกษัตริย์ปามานี ด้านราชินีอนุสยาฟื้นคืนสติและหาทางหนีออกจากคุกจนสำเร็จเพื่อมายุติการนองเลือดระหว่างพ่อกับลูก และได้เปิดเผยว่ากษัตริย์ปามานีคือพ่อของเขานั่นเอง ฝั่งอเล็กซานเดอร์ มีราชินีโอลิมเปียผู้เป็นมารดาคอยสนับสนุนเพื่อให้เขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ แต่ในที่สุดกษัตริย์ฟิลิป ได้อภิเษกใหม่กับพระนางคลีโอพัตรา เพื่อมาเป็นราชินีแห่งมาซิโดเนีย ราชินีโอลิมเปียไม่พอพระทัยที่ฟิลิปพยายามหาทายาทใหม่แทนอเล็กซานเดอร์

15 views

โปรุส 9 พ.ค. 61

  ซีรี่ส์อินเดีย ศึกสองราชันย์ โปรุส VS อเล็กซานเดอร์มหาราช 9 พฤษภาคม 2561 ตอนที่ 55 #เรื่องย่อ ศึกสองราชันย์ โปรุส และ อเล็กซานเดอร์ ตอนที่ 55(9/5/61) : โปรุสตัดสินใจที่จะฆ่ากษัตริย์ปามานีในพิธีศิวราตรี ที่จะจัดขึ้นต่อหน้าประชาชน เพื่อเผยทาสแท้ของปีศาจร้ายในตัวกษัตริย์ปามานี และโปรุสต้องประหลาดใจเมื่อราชินีอนุสยาออกมาพร้อมพ่อบุญธรรมของโปรุสและลาชิเจ้าหญิงแห่งดาซิว เพื่อเปิดเผยว่ากษัตริย์ปามานีคือพ่อของเขานั่นเอง ฝั่งอเล็กซานเดอร์ มีราชินีโอลิมเปียผู้เป็นมารดาคอยสนับสนุนเพื่อให้เขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ แต่ในที่สุดกษัตริย์ฟิลิป ได้อภิเษกใหม่กับพระนางคลีโอพัตรา เพื่อมาเป็นราชินีแห่งมาซิโดเนีย ราชินีโอลิมเปียไม่พอพระทัยที่ฟิลิปพยายามหาทายาทใหม่แทนอเล็กซานเดอร์

11 views

โปรุส 8 พ.ค. 61

  ซีรี่ส์อินเดีย ศึกสองราชันย์ โปรุส VS อเล็กซานเดอร์มหาราช 7 พฤษภาคม 2561 ตอนที่ 54 #เรื่องย่อ ศึกสองราชันย์ โปรุส และ อเล็กซานเดอร์ ตอนที่ 54(7/5/61) : ฝั่งอเล็กซานเดอร์ มีราชินีโอลิมเปียผู้เป็นมารดาคอยสนับสนุนเพื่อให้เขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ แต่ในที่สุดกษัตริย์ฟิลิป ได้อภิเษกใหม่กับพระนางคลีโอพัตรา เพื่อมาเป็นราชินีแห่งมาซิโดเนีย ราชินีโอลิมเปียไม่พอพระทัยที่ฟิลิปพยายามหาทายาทใหม่แทนอเล็กซานเดอร์ ซึ่งพระองค์คิดเสมอว่าอเล็กซานเดอร์ เป็นลูกของเทพซุสไม่ใช่ลูกของพระองค์ โปรุสตัดสินใจที่จะฆ่ากษัตริย์ปามานีในพิธีศิวราตรี ที่จะจัดขึ้นต่อหน้าประชาชน เพื่อเผยทาสแท้ของปีศาจร้าย

10 views

โปรุส 5 พ.ค. 61

  ซีรี่ส์อินเดีย ศึกสองราชันย์ โปรุส VS อเล็กซานเดอร์มหาราช 5 พฤษภาคม 2561 ตอนที่ 521 #เรื่องย่อ ศึกสองราชันย์ โปรุส และ อเล็กซานเดอร์ ตอนที่ 53(5/5/61) : กษัตริย์นาริอัสที่ 3 แห่งเปอร์เซีย รู้ว่าราชินีอนุสยายังมีชีวิตอยู่ จึงได้ชิงตัวนางไปจากทหารของอมาตยา โปรุสตามมาช่วยราชินีอนุสยา ทางด้านกษัตริย์นาริอัส หาทางขัดขวางเพราะ กลัวว่าเมื่อกษัตริย์ปามานีได้พบกับราชินีอนุสยาพร้อมโปรุส และความจริงจะถูกเปิดเผยขึ้นมา จึงสร้างสถานการณ์ให้กษัตริย์ปามานีพบหญิงบ้าเพื่อให้พระองค์คลายข้อสงสัย

11 views

โปรุส 4 พ.ค. 61

ซีรี่ส์อินเดีย ศึกสองราชันย์ โปรุส VS อเล็กซานเดอร์มหาราช 4 พฤษภาคม 2561 ตอนที่ 51 #เรื่องย่อ ศึกสองราชันย์ โปรุส และ อเล็กซานเดอร์ ตอนที่ 52(4/5/61) : กษัตริย์นาริอัสที่ 3 แห่งเปอร์เซีย รู้ว่าราชินีอนุสยายังมีชีวิตอยู่ จึงได้ชิงตัวนางไปจากทหารของอมาตยา โปรุสตามมาช่วยราชินีอนุสยา ทางด้านกษัตริย์นาริอัส หาทางขัดขวางเพราะ กลัวว่าเมื่อกษัตริย์ปามานีได้พบกับราชินีอนุสยาพร้อมโปรุส และความจริงจะถูกเปิดเผยขึ้นมา จึงสร้างสถานการณ์ให้กษัตริย์ปามานีพบหญิงบ้าเพื่อให้พระองค์คลายข้อสงสัย ส่วนราชินีอนุสยา

12 views

โปรุส 3 พ.ค. 61

ซีรี่ส์อินเดีย ศึกสองราชันย์ โปรุส VS อเล็กซานเดอร์มหาราช 3 พฤษภาคม 2561 ตอนที่ 51 #เรื่องย่อ ศึกสองราชันย์ โปรุส และ อเล็กซานเดอร์ ตอนที่ 51(3/5/61) : กษัตริย์นาริอัสแห่งเปอร์เซีย รู้ว่าราชินีอนุสยายังมีชีวิตอยู่ จึงได้ชิงตัวนางไปจากทหารของอมาตยา โปรุสตามมาช่วยราชินีอนุสยา ทางด้านกษัตริย์นาริอัส หาทางขัดขวางเพราะ กลัวว่าเมื่อกษัตริย์ปามานีได้พบกับราชินีอนุสยาพร้อมโปรุส และความจริงจะถูกเปิดเผยขึ้นมา จึงสร้างสถานการณ์ให้กษัตริย์ปามานีพบหญิงบ้าเพื่อให้พระองค์คลายข้อสงสัย ส่วนราชินีอนุสยา ทางนาริอัสได้ขังนางไว้ในคุกใต้ดินเพื่อปลิดชีวิตนางให้ปัยหาทุกอย่างจบลง ฝั่งอเล็กซานเดอร์

16 views

โปรุส 2 พ.ค. 61

ซีรี่ส์อินเดีย ศึกสองราชันย์ โปรุส VS อเล็กซานเดอร์มหาราช 2 พฤษภาคม 2561 ตอนที่ 50 กษัตริย์นาริอัสแห่งเปอร์เซีย รู้ว่าราชินีอนุสยายังมีชีวิตอยู่ จึงได้ชิงตัวนางไปจากทหารของอมาตยา ฝั่งอเล็กซานเดอร์ มีราชินีโอลิมเปียผู้เป็นมารดาคอยสนับสนุนเพื่อให้เขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ นางได้วางยาเจ้าชายอลิเดย์ตุส เพื่องป้องกันการแย่งชิงราชบัลลังก์ จากอเล็กซานเดอร์ ทำให้เขาเสียสติไปเพราะมนต์คาถาของนาง ติดตามชม ศึกสองราชันย์ โปรุส และ อเล็กซานเดอร์ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 21.30 น.

27 views

โปรุส 1 พ.ค. 61

ซีรี่ส์อินเดีย ศึกสองราชันย์ โปรุส VS อเล็กซานเดอร์มหาราช 1 พฤษภาคม 2561 ตอนที่ 49 กษัตริย์นาริอัสแห่งเปอร์เซีย รู้ว่าราชินีอนุสยายังมีชีวิตอยู่ จึงได้ชิงตัวนางไปจากทหารของอมาตยา ฝั่งอเล็กซานเดอร์ มีราชินีโอลิมเปียผู้เป็นมารดาคอยสนับสนุนเพื่อให้เขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ นางได้วางยาเจ้าชายอลิเดย์ตุส เพื่องป้องกันการแย่งชิงราชบัลลังก์ จากอเล็กซานเดอร์ ทำให้เขาเสียสติไปเพราะมนต์คาถาของนาง ติดตาม ” โปรุส ศึกสองราชันย์” ได้ทางช่องเวิร์คพอยท์ กดหมายเลข 23 ทุกคืนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 00.30 –

21 views

โปรุส 22 เม.ย. 61

ซีรี่ส์อินเดีย ศึกสองราชันย์ โปรุส VS อเล็กซานเดอร์มหาราช 22 เมษายน 2561 ตอนที่ 48 กษัตริย์นาริอัสแห่งเปอร์เซีย รู้ว่าราชินีอนุสยายังมีชีวิตอยู่ จึงได้ชิงตัวนางไปจากทหารของอมาตยา ฝั่งอเล็กซานเดอร์ มีราชินีโอลิมเปียผู้เป็นมารดาคอยสนับสนุนเพื่อให้เขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ นางได้วางยาเจ้าชายอลิเดย์ตุส เพื่องป้องกันการแย่งชิงราชบัลลังก์ จากอเล็กซานเดอร์ ทำให้เขาเสียสติไปเพราะมนต์คาถาของนาง ติดตามชม ศึกสองราชันย์ โปรุส และ อเล็กซานเดอร์ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 21.30 น.

17 views

โปรุส 21 เม.ย. 61

ซีรี่ส์อินเดีย ศึกสองราชันย์ โปรุส VS อเล็กซานเดอร์มหาราช 21 เมษายน 2561 ตอนที่ 47 ในที่สุดโปรุสก็สามารถเอาชนะเปอร์เซียได้สำเร็จ แต่ราชาปามานีและอมาตยาไม่พอใจนักเมื่อรู้ว่าภายใต้หน้ากากคือโปรุส ด้านอมาตยาเรียกร้องให้โปรุสส่งตัวหญิงสติฟั่นเฟือนเพื่อแลกชีวิตของสุมา โปรุสถูกทุบศีรษะสลบไปทางด้านอมาตยาถือโอกาสจับตัวนางไป แต่เมื่อกษัตริย์นาริอัสแห่งเปอร์เซีย รู้ว่าราชินีอนุสยายังมีชีวิตอยู่ จึงได้ชิงตัวนางไปจากทหารของอมาตยา ติดตามชม ศึกสองราชันย์ โปรุส และ อเล็กซานเดอร์ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 21.30 น. ทางช่องเวิร์คพอยท์ (ช่อง23)

15 views

โปรุส 15 เม.ย. 61

ซีรี่ส์อินเดีย ศึกสองราชันย์ โปรุส VS อเล็กซานเดอร์มหาราช 15 เมษายน 2561 ตอนที่ 46 อมาตยาเรียกร้องให้โปรุสส่งตัวหญิงสติฟั่นเฟือนเพื่อแลกชีวิตของสุมา มีหลายเรื่อง และ หลายปมของซีรีส์เรื่องนี้กำลังถูกเผยออกมา ความเข้มข้นทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ ห้ามพลาดเด็ดขาด วันเสาร์ และ วันอาทิตย์นี้ เวลา 10.00 น ละครเวิร์คพอยท์ #ช่องเวิร์คพอยท์ #โปรุส #ศึกสองราชันย์ อย่าลืมกด like ศึกสองราชันย์ โปรุส

15 views