ปิดเมนู
หน้าแรก

Tags : เรตติ้งละครลิขิตแค้นแสนรัก

ลิขิตแค้นแสนรัก 16 ก.พ. 61 ตอน

ดู ลิขิตแค้นแสนรัก (Rangrasiya EP.30) 16 กุมภาพันธ์ 2561 ตอน30 (ลิขิตแค้นแสนรัก Rangrasiya 16/02/61) ซีรีส์รักโรแมนติก-แอคชั่น ที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่อินเดีย ซีรี่ส์อินเดีย ลิขิตแค้นแสนรัก” ติดตามชมซีรี่ส์ “ลิขิตแค้น แสนรัก” ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.00 – 22.30 น. จากเดิมรับชมแค่ 1 ชม. ปรับเพิ่มเป็น 1.30 ชม.

5 views

ลิขิตแค้นแสนรัก 15 ก.พ. 61 ตอน

ดู ลิขิตแค้นแสนรัก (Rangrasiya EP.29) 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตอน29 (ลิขิตแค้นแสนรัก Rangrasiya 15/02/61) ซีรีส์รักโรแมนติก-แอคชั่น ที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่อินเดีย ซีรี่ส์อินเดีย ลิขิตแค้นแสนรัก” ติดตามชมซีรี่ส์ “ลิขิตแค้น แสนรัก” ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.00 – 22.30 น. จากเดิมรับชมแค่ 1 ชม. ปรับเพิ่มเป็น 1.30 ชม.

12 views

ลิขิตแค้นแสนรัก 14 ก.พ. 61 ตอน

ดู ลิขิตแค้นแสนรัก (Rangrasiya EP.28) 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตอน28 (ลิขิตแค้นแสนรัก Rangrasiya 14/02/61) ซีรีส์รักโรแมนติก-แอคชั่น ที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่อินเดีย ซีรี่ส์อินเดีย ลิขิตแค้นแสนรัก” ติดตามชมซีรี่ส์ “ลิขิตแค้น แสนรัก” ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.00 – 22.30 น. จากเดิมรับชมแค่ 1 ชม. ปรับเพิ่มเป็น 1.30 ชม.

20 views

ลิขิตแค้นแสนรัก 13 ก.พ. 61 ตอน

ดู ลิขิตแค้นแสนรัก (Rangrasiya EP.27) 13 กุมภาพันธ์ 2561 ตอน27 (ลิขิตแค้นแสนรัก Rangrasiya 13/02/61) ซีรีส์รักโรแมนติก-แอคชั่น ที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่อินเดีย ซีรี่ส์อินเดีย ลิขิตแค้นแสนรัก” ติดตามชมซีรี่ส์ “ลิขิตแค้น แสนรัก” ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.00 – 22.30 น. จากเดิมรับชมแค่ 1 ชม. ปรับเพิ่มเป็น 1.30 ชม.

10 views

ลิขิตแค้นแสนรัก 12 ก.พ. 61 ตอน

ดู ลิขิตแค้นแสนรัก (Rangrasiya EP.26) 12 กุมภาพันธ์ 2561 ตอน26 (ลิขิตแค้นแสนรัก Rangrasiya 9/02/61) ซีรีส์รักโรแมนติก-แอคชั่น ที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่อินเดีย ซีรี่ส์อินเดีย ลิขิตแค้นแสนรัก” ติดตามชมซีรี่ส์ “ลิขิตแค้น แสนรัก” ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.00 – 22.30 น. จากเดิมรับชมแค่ 1 ชม. ปรับเพิ่มเป็น 1.30 ชม.

11 views

ลิขิตแค้นแสนรัก 9 ก.พ. 61 ตอน

ดู ลิขิตแค้นแสนรัก (Rangrasiya EP.25) 9 กุมภาพันธ์ 2561 ตอน25 (ลิขิตแค้นแสนรัก Rangrasiya 9/02/61) ซีรีส์รักโรแมนติก-แอคชั่น ที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่อินเดีย ซีรี่ส์อินเดีย ลิขิตแค้นแสนรัก” ติดตามชมซีรี่ส์ “ลิขิตแค้น แสนรัก” ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.00 – 22.30 น. จากเดิมรับชมแค่ 1 ชม. ปรับเพิ่มเป็น 1.30 ชม.

15 views

ลิขิตแค้นแสนรัก 8 ก.พ. 61 ตอน

ดู ลิขิตแค้นแสนรัก (Rangrasiya EP.24) 8 กุมภาพันธ์ 2561 ตอน23 (ลิขิตแค้นแสนรัก Rangrasiya 8/02/61) ซีรีส์รักโรแมนติก-แอคชั่น ที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่อินเดีย ซีรี่ส์อินเดีย ลิขิตแค้นแสนรัก” ติดตามชมซีรี่ส์ “ลิขิตแค้น แสนรัก” ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.00 – 22.30 น. จากเดิมรับชมแค่ 1 ชม. ปรับเพิ่มเป็น 1.30 ชม.

14 views

ลิขิตแค้นแสนรัก 7 ก.พ. 61 ตอน

ดู ลิขิตแค้นแสนรัก (Rangrasiya EP.23) 7 กุมภาพันธ์ 2561 ตอน23 (ลิขิตแค้นแสนรัก Rangrasiya 7/02/61) ซีรีส์รักโรแมนติก-แอคชั่น ที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่อินเดีย ซีรี่ส์อินเดีย ลิขิตแค้นแสนรัก” ติดตามชมซีรี่ส์ “ลิขิตแค้น แสนรัก” ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.00 – 22.30 น. จากเดิมรับชมแค่ 1 ชม. ปรับเพิ่มเป็น 1.30 ชม.

13 views

ลิขิตแค้นแสนรัก 6 ก.พ. 61 ตอน

ดู ลิขิตแค้นแสนรัก (Rangrasiya EP.22) 6 กุมภาพันธ์ 2561 ตอน22 (ลิขิตแค้นแสนรัก Rangrasiya 6/02/61) ซีรีส์รักโรแมนติก-แอคชั่น ที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่อินเดีย ซีรี่ส์อินเดีย ลิขิตแค้นแสนรัก” ติดตามชมซีรี่ส์ “ลิขิตแค้น แสนรัก” ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.00 – 22.30 น. จากเดิมรับชมแค่ 1 ชม. ปรับเพิ่มเป็น 1.30 ชม.

10 views

ลิขิตแค้นแสนรัก 5 ก.พ. 61 ตอน

ดู ลิขิตแค้นแสนรัก (Rangrasiya EP.21) 5 กุมภาพันธ์ 2561 ตอน21 (ลิขิตแค้นแสนรัก Rangrasiya 2/02/61) ซีรีส์รักโรแมนติก-แอคชั่น ที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่อินเดีย ซีรี่ส์อินเดีย ลิขิตแค้นแสนรัก” ติดตามชมซีรี่ส์ “ลิขิตแค้น แสนรัก” ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.00 – 22.30 น. จากเดิมรับชมแค่ 1 ชม. ปรับเพิ่มเป็น 1.30 ชม.

17 views

ลิขิตแค้นแสนรัก 2 ก.พ. 61 ตอน

ดู ลิขิตแค้นแสนรัก (Rangrasiya EP.20) 2 กุมภาพันธ์ 2561 ตอน20 (ลิขิตแค้นแสนรัก Rangrasiya 2/02/61) ซีรีส์รักโรแมนติก-แอคชั่น ที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่อินเดีย ซีรี่ส์อินเดีย ลิขิตแค้นแสนรัก” ติดตามชมซีรี่ส์ “ลิขิตแค้น แสนรัก” ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.00 – 22.30 น. จากเดิมรับชมแค่ 1 ชม. ปรับเพิ่มเป็น 1.30 ชม.

17 views

ลิขิตแค้นแสนรัก 1 ก.พ. 61 ตอน

ดู ลิขิตแค้นแสนรัก (Rangrasiya EP.19) 1 กุมภาพันธ์ 2561 ตอน19 (ลิขิตแค้นแสนรัก Rangrasiya 1/02/61) ซีรีส์รักโรแมนติก-แอคชั่น ที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่อินเดีย ซีรี่ส์อินเดีย ลิขิตแค้นแสนรัก” ติดตามชมซีรี่ส์ “ลิขิตแค้น แสนรัก” ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.00 – 22.30 น. จากเดิมรับชมแค่ 1 ชม. ปรับเพิ่มเป็น 1.30 ชม.

20 views